HISTORIE MLÝNA

Zeměpisná poloha

Areál Vojnínský mlýn leží v malé obci Vojnín pod Doupovskými horami asi 4 km od Radonic mezi Kadaní a Podbořany, cca 30 km západně od Žatce.

První osídlení

První osídlení obce Vojnín datujeme do počátku 12. století a svědčí nám o něm zakládací listina obce z roku 1196. Listina byla tehdy majetkem tircerstiálského kláštera v Mašťově, obci ležící v blízkosti Vojnína.

Budova mlýna

Vojnínský mlýn byl postaven v roce 1718 (tento letopočet je vytesán v kamenné klenbě dveří na jižní straně mlýna) jakožto první dům s kamennými základy v širokém okolí o čemž svědčí vytesaný letopočet v kameni na jižní straně mlýna. Do té doby byly stavěné domy zejména ze dřeva. V zimě roku 1927 mlýn vyhořel.

Vyhořelý mlýn nechal jeho tehdejší majitel, Karl Krehan, a po něm i jeho žena a syn, znovu obnovit a rekonstruovat. Můžeme říci, že již tehdy došlo k první modernizaci mlýna, neboť Krehanovi jej vybavili turbínovým pohonem a v té době byla také vystavěna první ohnivzdorná stáj. Dnes je tato stáj nově zrekonstruovaná pro ustájení tří fríských koní.

Okolí budovy

V zahradě mlýna stojí za povšimnutí socha svatého Jana Nepomuckého. Sv. Jan Nepomucký je patronem Čech, kněží a zpovědníků, uchování zpovědního tajemství, cestování, poutníků, šťastného návratu, lodníků, vorařů, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, proti nebezpečím z vody, jezuitů a nejvíce znám je jako patron všech vod. Žil ve 14. století a v roce 1393 jej král Václav IV. dal zabít proto, že nechtěl vyzradit zpovědní tajemství Václavovy manželky, královny Žofie. Tato zpráva ovšem vyšla najevo a začala se šířit teprve několik desetiletí po Janově smrti. Mučedník za svobodu církve je ctěn zároveň jako svědek zpovědního tajemství a jako takový byl i 19.3.1729 svatořečen.

Současnost

Dnešní majitelé Areálu Vojnínský mlýn zahájili jeho rozsáhlou rekonstrukci v 90. letech minulého století a i dnes se snaží jak areál, tak památku Vojnínský mlýn, nejen zachovat, ale hlavně rozvíjet a oživit jejich krásu a tradici. Spolu s občanskými sdruženími Vojnínský mlýn a Doupovská dráha se snaží obnovit také vodní náhon mlýna a natrvalo vyhrát boj s dřevokazným hmyzem.

Areál a Stáj Vojnínský mlýn je v současnosti stále oblíbenější a vyhledávanější turistickou atrakcí spojenou s chovem fríských koní.

Občanské sdružení

Občanské sdružení Vojnínský mlýn založili příznivci této památky a zaměřují se právě na její záchranu, obnovu a konzervaci. Sdružení Vojnínský mlýn úzce spolupracuje se sdružením Doupovská dráha ( na webové adrese www.doupovskadraha.cz ), které se snaží obnovit zaniklou železniční dráhu pod Doupovskými horami.